Протокол засідання Комісії по розробленню проекту Положення про вибори до Українського державного сейму. 30 листопада 1918 р.

Протокол засідання Комісії по розробленню проекту Положення про вибори до Українського державного сейму. 30 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 4 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту