Указ Президента України № 379/92 «Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку». 14 липня 1992 р.

Указ Президента України № 379/92 «Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку». 14 липня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 44. Арк. 180

Leave a Comment

Перейти до вмісту