Лист Голови Державного комітету архівів України Г. В. Боряка до Голови Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” при Кабінеті Міністрів України Лушнікова І. про виділення коштів на створення архівної бази даних на документи державних архівів, у яких віддзеркалена інформація про колишніх українських “осторбайтерів” періоду Другої світової війни, а також на підготовку інформаційно-довідкового видання про долю “осторбайтерів”. 1 лютого 2005 р.

Лист Голови Державного комітету архівів України Г. В. Боряка до Голови Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” при Кабінеті Міністрів України Лушнікова І. про виділення коштів на створення архівної бази даних на документи державних архівів, у яких віддзеркалена інформація про колишніх українських “осторбайтерів” періоду Другої світової війни, а також на підготовку інформаційно-довідкового видання про долю “осторбайтерів”. 1 лютого 2005 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 65. Арк. 158

Leave a Comment

Перейти до вмісту