Закони про тимчасовий державний устрій Української Держави. 29 квітня 1918 р.

Закони про тимчасовий державний устрій Української Держави. 29 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 124

Leave a Comment

Перейти до вмісту