З бюлетеня Інформаційного бюро про пошесть іспанського грипу в Херсонському повіті. 14 серпня 1918 р.

З бюлетеня Інформаційного бюро про пошесть іспанського грипу в Херсонському повіті. 14 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 82. Арк. 10

Leave a Comment