Метричний запис про шлюб Ігоря Івановича Сікорського з Ольгою Синькевич.

Метричний запис про шлюб Ігоря Івановича Сікорського з Ольгою Синькевич.

ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 1080. Спр. 398. Арк. 58 зв.-59

Leave a Comment

Перейти до вмісту