“Переяславські статті” (договір) про регулювання відносин між Україною та Московською державою, встановлені при остаточному обранні гетьманом Юрія Хмельницького. 17 жовтня 1659 р.

“Переяславські статті” (договір) про регулювання відносин між Україною та Московською державою, встановлені при остаточному обранні гетьманом Юрія Хмельницького. 17 жовтня 1659 р.

ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2, арк. 2. Копія XVIII ст. Мова староукраїнська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту