Закон Української РСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Української РСР». 21 березня 1991 р.

Закон Української РСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Української РСР». 21 березня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4603. Арк. 92

Leave a Comment

Перейти до вмісту