Постанова Верховної Ради України про підняття над будинком Верховної Ради України синьо-жовтого прапора. 4 вересня 1991 р.

Постанова Верховної Ради України про підняття над будинком Верховної Ради України синьо-жовтого прапора. 4 вересня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4633. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту