Постанова Верховної Ради України № 2474-ХІІ «Про ратифікацію Угоди про торговельні відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки». 18 червня 1992 р.

Постанова Верховної Ради України № 2474-ХІІ «Про ратифікацію Угоди про торговельні відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки». 18 червня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4744. Арк. 169

Leave a Comment

Перейти до вмісту