10-1-22-1918-001.jpg

Постанова Президії Верховної Ради України «Про інформацію Комісії Верховної Ради України у питаннях екології та раціонального природокористування «Про стан ведення лісового господарства і дотримання природоохоронного законодавства лісовими підприємствами і організаціями в Карпатському регіоні». 20 грудня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1918. Арк. 1.

Leave a Comment

Перейти до вмісту