10-1-22-1935-024.jpg

Лист Комісії Верховної Ради України у питаннях екології та раціонального природокористування до Президента України Кравчука Л. М. з роз'ясненнями щодо підписання Закону України «Про природно-заповідний фонд України». 15 липня 1992 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1935. Арк. 24, 25.

Leave a Comment

Перейти до вмісту