10-1-22-3551-001.jpg

Закон України «Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату». 29 жовтня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3551. Арк. 1.

Leave a Comment

Перейти до вмісту