10-1-22-3554-033.jpg

Лист Голови Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики Філіпчука Г. До Верховної Ради України щодо підтримки подання Президентом України Л. Кучмою проєкту Закону України «Про ратифікацію поправок до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар». 5 листопада 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3554. Арк. 33.

Leave a Comment

Перейти до вмісту