10-1-22-3560-035.jpg

Лист Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики до Київської міської державної адміністрації щодо нагальної потреби в наданні Регіональному екологічному центру в України приміщення для офісу, оскільки ця організація створена для координації роботи з громадськими екологічними організаціями, поліпшенню інформування населення про природоохоронні заходи, що сприятиме підвищенню авторитету нашої держави на міжнародному рівні. 23 липня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3560. Арк. 35.

Leave a Comment

Перейти до вмісту