10-1-22-3570-0020.jpg

Закону України «Про відходи». 9 липня 1997 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3570. Арк. 20 — 22, 35-38, 54.

Leave a Comment

Перейти до вмісту