Лист Шишацького товариства “Просвіта” до редакції про український правопис. 28 травня 1917 р.

Лист Шишацького товариства “Просвіта” до редакції про український правопис. 28 травня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1009, оп. 1, спр. 24, арк. 7

Leave a Comment