Лист Міністра закордонних справ УНР Головноуповноваженому Уряду УНР І. Огієнку про приїзд до Кам’янця для вирішення питань щодо договору з поляками. 31 березня 1920 р.

Лист Міністра закордонних справ УНР Головноуповноваженому Уряду УНР І. Огієнку про приїзд до Кам’янця для вирішення питань щодо договору з поляками. 31 березня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 5. Спр. 2. Арк. 159

Leave a Comment

Перейти до вмісту