Обіжник Міністерства культів УНР Духовним правлінням інославних ісповідань про використання української мови у діловодстві та офіційних взаємовідносинах. Не пізніше 25 січня 1919 р.

Обіжник Міністерства культів УНР Духовним правлінням інославних ісповідань про використання української мови у діловодстві та офіційних взаємовідносинах. Не пізніше 25 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 1. Спр. 93. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту