Про засудження до смертної кари особливого коменданта м. Жмеринка та командира куреню за участь у більшовицькому повстанні. З наказу Наказного отамана Військам Дієвої армії УНР. 17 березня 1919 р.

Про засудження до смертної кари особливого коменданта м. Жмеринка та командира куреню за участь у більшовицькому повстанні. З наказу Наказного отамана Військам Дієвої армії УНР. 17 березня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 1. Спр. 90. Арк. 32

Leave a Comment

Перейти до вмісту