Телеграма І-го Сибірського обласного мусульманського з’їзду про підтримку автономії України. 27 листопада 1917 р.

Телеграма І-го Сибірського обласного мусульманського з'їзду про підтримку автономії України. 27 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 3, арк. 15

Leave a Comment