Лист члена Директорії УНР О. Андрієвського Військовому міністерству УНР про відпуск коштів на формування Куреню окремого призначення. 27 лютого 1919 р.

Лист члена Директорії УНР О. Андрієвського Військовому міністерству УНР про відпуск коштів на формування Куреню окремого призначення. 27 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 44

Leave a Comment

Перейти до вмісту