Постанова Ради Народних Міністрів УНР про тимчасові штати Української дипломатичної місії в Речі Посполитій Польській. 26 квітня 1920 р.

Постанова Ради Народних Міністрів УНР про тимчасові штати Української дипломатичної місії в Речі Посполитій Польській. 26 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 4. Арк. 34

Leave a Comment

Перейти до вмісту