Копія розпорядження Генерального військового секретаря С. Петлюри щодо охорони штабів фронту і армій сильними українськими частинами. 12 грудня 1917 р.

Копія розпорядження Генерального військового секретаря С. Петлюри щодо охорони штабів фронту і армій сильними українськими частинами. 12 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 3. Спр. 6. Арк. 29 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту