Лист начальника Київської округи Департаменту водних, шосейних і ґрунтових шляхів і портів Міністерства шляхів УД про надсилання пояснювальної записки щодо асигнування робіт зі зміцнення та дренажу схилів Миколаївського узвозу і Набережного шляху в м. Києві та записка. 29 липня 1918 р.

Лист начальника Київської округи Департаменту водних, шосейних і ґрунтових шляхів і портів Міністерства шляхів УД про надсилання пояснювальної записки щодо асигнування робіт зі зміцнення та дренажу схилів Миколаївського узвозу і Набережного шляху в м. Києві та записка. 29 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 96. Арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту