Протокол засідання Комісії при Головному управлінні Військово-Морського флоту. 30 січня 1920 р.

Протокол засідання Комісії при Головному управлінні Військово-Морського флоту. 30 січня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2333. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 55.

Leave a Comment

Перейти до вмісту