Повідомлення УТА про боротьбу з більшовиками, надруковане в газеті «Полтавський день». 28 жовтня 1918 р.

Повідомлення УТА про боротьбу з більшовиками, надруковане в газеті «Полтавський день». 28 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 20 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту