Про урочисте шикування українського війська, організоване Українським військовим комітетом – з всеросійських газет. 29 червня 1917 р.

Про урочисте шикування українського війська, організоване Українським військовим комітетом - з всеросійських газет. 29 червня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 3156, оп. 1, спр. 140, арк. 12

Leave a Comment