Реєстри старшин, підстаршин, урядовців та козаків І-ої Запорізької дивізії, які брали участь у походах та боях з 6 грудня 1919 р. по 6 травня 1920 р. [Червень] 1920 р.

Реєстри старшин, підстаршин, урядовців та козаків І-ої Запорізької дивізії, які брали участь у походах та боях з 6 грудня 1919 р. по 6 травня 1920 р. [Червень] 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 158 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту