Пропозиція Державного контролера Дмитра Симоніва про передачу будинків ліквідованого Державного Земельного банку до користування установам Державного контролю УНР. 21 січня 1919 р.

Пропозиція Державного контролера Дмитра Симоніва про передачу будинків ліквідованого Державного Земельного банку до користування установам Державного контролю УНР. 21 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 82. Арк. 11зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту