Накази Державного контролера №№ 457, 458. 27 грудня 1918 р.

Накази Державного контролера №№ 457, 458. 27 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 83. Арк. 30

Leave a Comment

Перейти до вмісту