Наказ Міністерства охорони здоров’я Української РСР № 443 «Про затвердження складу редакційної колегії і редакційних рад журналів: «Новий хірургічний архів», «Офтальмологічний журнал», «Педіатрія, акушерство і гінекологія» та «Лікарська справа» (до складу редакційної колегії журналу «Новий хірургічний архів» увійшов професор М. Амосов). 5 серпня1957 р.

Наказ Міністерства охорони здоров’я Української РСР № 443 «Про затвердження складу редакційної колегії і редакційних рад журналів: «Новий хірургічний архів», «Офтальмологічний журнал», «Педіатрія, акушерство і гінекологія» та «Лікарська справа» (до складу редакційної колегії журналу «Новий хірургічний архів» увійшов професор М. Амосов). 5 серпня1957 р.

ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 15. Спр. 4853. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту