Чернетка листа Голови Ради Міністрів УНР В. Прокоповича Уряду Польської Речі Посполитої з побажаннями подальших перемог. 24 серпня 1920 р.

Чернетка листа Голови Ради Міністрів УНР В. Прокоповича Уряду Польської Речі Посполитої з побажаннями подальших перемог. 24 серпня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 324. Арк. 61

Leave a Comment

Перейти до вмісту