Посвідчення Д. Донцова як члена комітету громадських організацій м. Києва по влаштуванню зустрічі Директорії Української Народної Республіки. Без дати.

Посвідчення Д. Донцова як члена комітету громадських організацій м. Києва по влаштуванню зустрічі Директорії Української Народної Республіки. Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 3849. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту