Лист Комітету народного контролю УРСР до економічного відділу ЦК Компартії України щодо роботи по боротьбі з приписками. 9 січня 1987 р.

Лист Комітету народного контролю УРСР до економічного відділу ЦК Компартії України щодо роботи по боротьбі з приписками. 9 січня 1987 р.

ЦДАВО України. Ф. 4604. Оп. 2. Спр. 6579. Арк. 30

Leave a Comment

Перейти до вмісту