Витяг з протоколу № 15 засідання правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” про участь Української делегації у церемонії підписання двосторонніх урядових угод між Україною та Австрією щодо добровільних виплат жертвам рабської і примусової праці націонал-соціалізму. 17 жовтня 2000 р.

Витяг з протоколу № 15 засідання правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” про участь Української делегації у церемонії підписання двосторонніх урядових угод між Україною та Австрією щодо добровільних виплат жертвам рабської і примусової праці націонал-соціалізму. 17 жовтня 2000 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 99

Leave a Comment

Перейти до вмісту