З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР (ч. XXIV) щодо пропозиції Міністра освіти про святкування дня проголошення самостійності України. 17 січня 1919 р.

З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР (ч. XXIV) щодо пропозиції Міністра освіти про святкування дня проголошення самостійності України. 17 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 75

Leave a Comment

Перейти до вмісту