Інформація про відкриття нового сезону театру «Березіль» в газеті «Більшовик». Листопад 1923 р.

Інформація про відкриття нового сезону театру «Березіль» в газеті «Більшовик». Листопад 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 4473. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 36

Leave a Comment