Зустріч Головного Отамана військ УНР С. Петлюри в м. Проскурові після його повернення з Галичини з Українською Галицькою армією. Фотокартка. Друга частина липня 1919 р.

Зустріч Головного Отамана військ УНР С. Петлюри в м. Проскурові після його повернення з Галичини з Українською Галицькою армією. Фотокартка. Друга частина липня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3521. Оп. 2. Спр. 143. Арк. 8зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту