Оголошення ліквідаційної канцелярії колишнього уряду Карпатської України в м. Празі про реєстрацію вихідців з Карпатської України для проживання в Протектораті. 22 вересня 1939 р.

Оголошення ліквідаційної канцелярії колишнього уряду Карпатської України в м. Празі про реєстрацію вихідців з Карпатської України для проживання в Протектораті. 22 вересня 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 3953, оп. 1, спр. 5, арк. 9

Leave a Comment