Постанова Української Центральної Ради про взаємовідносини з Тимчасовим урядом. 09 серпня 1917 р.

Постанова Української Центральної Ради про взаємовідносини з Тимчасовим урядом. 09 серпня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр.1. Арк. 22 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту