Постанова Ради Міністрів Української Держави про додаткове асигнування 600000 карбованців на господарські видатки державних загальноосвітніх середніх шкіл. 24 липня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про додаткове асигнування 600000 карбованців на господарські видатки державних загальноосвітніх середніх шкіл. 24 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 282. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту