Телеграма М. Скрипника РНК УСРР з проханням залишити розмінні грошові знаки шаги для Київської губернії. 21 лютого 1919 р.

Телеграма М. Скрипника РНК УСРР з проханням залишити розмінні грошові знаки шаги для Київської губернії. 21 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 414. Арк. 83. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту