Про стан церковної справи. З протоколу засідання Ради Міністра ісповідань УНР. 6 травня 1920 р.

Про стан церковної справи. З протоколу засідання Ради Міністра ісповідань УНР. 6 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 1. Спр. 108. Арк. 1зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту