Витяг з книги протоколів засідань Малої Ради стосовно розгляду питання про полк ім. гетьмана Богдана Хмельницького. 10 серпня 1917 р.

Витяг з книги протоколів засідань Малої Ради стосовно розгляду питання про полк ім. гетьмана Богдана Хмельницького. 10 серпня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр.1. Арк. 134

Leave a Comment

Перейти до вмісту