Постанова Верховної Ради Української РСР про утворення постійних комісій Верховної Ради Української РСР. 12 червня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР про утворення постійних комісій Верховної Ради Української РСР. 12 червня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4490. Арк. 41

Leave a Comment

Перейти до вмісту