Відозва до громадян про допомогу військовим одягом та взуттям. [Вересень 1919 р.].

Відозва до громадян про допомогу військовим одягом та взуттям. [Вересень 1919 р.].

ЦДАВО України. Ф. 4592. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту