Світлина Юхима Романіка. Не пізніше червня 1922 р.

Світлина Юхима Романіка. Не пізніше червня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1848. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту