Розмінна марка УНР вартістю 50 шагів 1918 р.

Розмінна марка УНР вартістю 50 шагів 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4018. Оп. 1. Спр. 93. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту