Заява Західно-Української територіальної групи в справі виходу галичан і буковинців зі Всеукраїнської національної ради. 20 квітня 1921 р.

Заява Західно-Української територіальної групи в справі виходу галичан і буковинців зі Всеукраїнської національної ради. 20 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 337. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту